Google+

Roberson Therkildsen

  • Trudność I Mitologia ; jaka powinna być forma zapisu celów jednostki katechetycznej. Należy pamiętać, że nie należy mieszać kierunków postępowań z zamiarami edukacyjnymi ( Cele edukacji prawo-człowieczej , Cele edukacji w szkoleniu umiejętności międzykulturowych ). Kierunki wykonań, których tutaj mówimy, to w komplecie każde przedmioty, jakie…[Read more]

  • Powyższe cele strategiczne, ze powodu na rodzimy kompleksowy charakter, zostały rozbite na ustalone cele operacyjne. Ja korzystam jej do praktyk części moich celów a dzięki temuż wiem, ile także pracy muszę wprowadzić, by zrobić konkretny kierunek. Nie zgadzam się przecież z E. Osewską w tym, aby trzy przykłady celów dostarczone poprzez nią b…[Read more]

  • Roberson Therkildsen became a registered member 1 month ago